Skip to content

Hydro REDUXA

Przesuwamy granice wykorzystania niskoemisyjnego aluminium.

Hydro REDUXA to nasza gama produktów wywarzanych z niskoemisyjnego aluminium. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wodna, redukujemy ślad węglowy w przeliczeniu na kilogram aluminium do wartości mniejszej niż jedna czwarta globalnej średniej. Wynikiem tego jest aluminium o jednym z najniższych na świecie śladów węglowych. Minimalizacja śladu węglowego naszych produktów i maksymalizacja możliwości dla naszych klientów.

Dzięki wykorzystaniu wody, wiatru i słońca do wytwarzania energii odnawialnej, możemy produkować aluminium czystsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Ślad węglowy Hydro REDUXA wynosi maksymalnie 4,0 kg CO2e na 1 kg wyprodukowanego aluminium. To jedna czwarta globalnej średniej. 

Zaświadczamy, że produkowane przez nas dedykowane części spełniają najwyższe światowe standardy, również w kontekście klimatu. Uważamy bowiem, że im mniejszy ślad węglowy generowany przez naszego klienta, tym większe jego możliwości.

Linia produktowa Hydro 4.0 jest certyfikowana przez DNV GL zgodnie z normą ISO 14064. W weryfikacji bierze się pod uwagę wszystkie etapy, w których dochodzi do emisji dwutlenku węgla – począwszy od wydobycia boksytów, rafinacji tlenku glinu, aż po produkcję aluminium w procesach elektrolizy i odlewania.

Produkowane w naszych norweskich zakładach aluminium Hydro REDUXA jest dostępne we wszystkich gatunkach i formach i może być dostarczane do krajów na całym świecie.

  • Niskoemisyjne wlewki do wyciskania
  • Niskoemisyjne stopy przejściowe
  • Niskoemisyjne sztabki
  • NIskoemisyjna walcówka

Recommended for you