Skip to content
a worn blackboard with science  equations

Hydro wspiera naukę i edukację

Hydro wierzy w zasadność wspierania społeczności, w obrębie których prowadzi swoją działalność. Inwestycja w edukację jest jednym za sposobów okazywania wsparcia.

Choć Hydro to firma o zasięgu globalnym, staramy się zachęcać naszych pracowników do inicjowania i uczestnictwa w akcjach, które wspierają rozwój lokalnych społeczności. Działania te dotyczą m.in. wspierania organizacji non-profit w organizacji imprez okolicznościowych. Oferujemy też pomoc młodym ludziom poprzez uruchamianie różnych inicjatyw edukacyjnych.

Pomagamy studentom w przygotowaniach do konkursu FIRST

Spółka Hydro została w Stanach Zjednoczonych Srebrnym Sponsorem i dostawcą materiału na międzynarodowy konkurs robotyki FIRST. FIRST to niedochodowa organizacja charytatywna, która stawia sobie za cel rozbudzanie zainteresowania nauką i technologią wśród młodych ludzi.

W 2016 r. Hydro zaopatrzyła członków zespołu FIRST z rejonu Detroit w profile do konstrukcji robotów. Nasi pracownicy odegrali tu rolę mentorów, udzielając wsparcia inżynieryjnego podczas trwającego cały tydzień konkursu oraz rozgrywki finałowej. Konkurs przyciągnął ponad 18 000 studentów, także z tak odległych krajów jak Australia, Chiny i Norwegia.

Nauka dla wszystkich

Hydro wspiera działania na rzecz przełamania kręgu wielopokoleniowego ubóstwa, pomagając dzieciom w Indiach zdobyć lepsze wykształcenie. W 2016 r. utworzyliśmy laboratorium naukowe w szkole o ograniczonym budżecie, zlokalizowanej 160 kilometrów od naszego zakładu produkcyjnego w Pune.

Hydro dostarczyła książki, modele, lornetki, mikroskopy i inne narzędzia – wszystko po to, by dzieci mogły w zachęcający i interaktywny sposób odkrywać nowe pokłady wiedzy.

Recommended for you