Skip to content
Kontakt oss for info om hvordan du kan redusere miljøpåvirkningen fra produktene dine

Ressurseffektivitet med aluminium

Å gjenvinne skrapaluminium krever ca. 5 prosent av den energien som brukes til å lage primæraluminium.

I Europa er ca. 95 prosent av alt aluminium som brukes i bilindustrien og kommersielle bygninger, gjenvunnet.

Intern skrapgjenvinning

Ressurseffektivitet er viktig for deg. Det er grunnen til at vi investerer i å forbedre produktiviteten ved våre 20 omsmeltingsanlegg, samt når vi bygger nye. Over 50 prosent av all aluminium i vår produksjon kommer fra intern gjenvinning av skrap og barrer av omsmeltet aluminium levert av eksterne leverandører.

Gjøre gammelt om til nytt

Å smelte om aluminium er en av våre favorittprosesser. Vi håndterer smelting og smeltebehandling, kornforfining, støping, homogenisering, barrekvalitet og legeringer. Vi tilbyr også teknisk assistanse i eksternt utførte prosjekter.

Spesiallegeringer

Vi smelter om aluminium rundt om i hele verden. Med dette nettverket kan vi utvikle spesiallegeringer med de spesifikke egenskapene som du krever. Dermed forbedrer vi også ressurseffektiviteten din.

Kontakt oss for info om hvordan du kan redusere miljøpåvirkningen fra produktene dine
Livssyklusen til aluminium