Skip to content
offshore rig

Úplne iný morský projekt

Príbeh aplikácie na báze lisovaného hliníka spoločnosti System 2000 Group pre morskú vrtnú plošinu Rowan Norway je úspešný a súčasne inšpiratívny. Chráni zamestnancov počas vŕtacích činností a umožňuje 100-percentnú produktivitu vŕtania.

Proces vývoja sa začal, keď skupinu System 2000 Group (S2G) oslovila spoločnosť Rigmar Services z Aberdeenu, aby navrhla a vyrobila automatické horizontálne roletové dvere na vrtnú plošinu Rowan Norway. Po inštalácii by systém umožnil na plošine vŕtať prostredníctvom morskej inštalácie s nulovými prestojmi vďaka tomu, že pracovná sila na spodnej palube by bola počas vŕtacích činností chránená.

Už na začiatku zavolali spoločnosť Hydro, aby pomohla s návrhom lisovaných profilov

Rigmar Services, dodávateľ projektov a služieb pre priemysel nafty a plynu, dostal požiadavku na dodávku systému, ktorý dokáže úplne uzavrieť oblasť „nádrže“ v mieste, kde cez hlavnú palubu preniká vŕtacia súprava, aby získala prístup k moru. Hlavnou funkciou finálneho návrhu by bolo zabrániť padaniu rôznych predmetov z pracovných úrovní plošiny na inštaláciu umiestnenú dole, kde sa nachádzajú pracovníci.

Bez uzavieracieho zariadenia by plošina musela striedať činnosti hore a dole, čím sa sa znižuje produktivita hlbinnej extrakcie. No s utesnenou nádržou mohol personál pokračovať v práci nad kritickým miestom a pod ním bez obáv zo zranenia.

Návrh a optimalizácia

Spoločnosť Hydro bola úzko zapojená do navrhovania profilov a optimalizačných fáz. Po tom, čo konštruktéri spoločnosti S2G navrhli vyše 25 modelov a teoreticky ich otestovali pomocou matematických modelov, sa spoločnosť Hydro zapojila do procesu vývoja lisovacej formy a navrhovania nástrojov na schválenie firmou S2G pre profilovú časť projektu.

Firma Hydro bola poverená aj realizáciou štúdie analýzy konečných prvkov s využitím svojej odbornosti v oblasti teoretického modelovania. Spoločnosť Hydro pred praktickými testami vytvorila 3D modely, ktoré sa použili na dynamickú simuláciu skutočného pádového testu. Použil sa pritom program LS-DYNA, ktorý sa často používa v automobilovom priemysle na simulácie havárií.

Absolútne jedinečné profilové časti

Na základe týchto zistení klienti chceli pokračovať s overeným návrhom na výrobnú fázu vedúcu k včasnej dodávke niekoľkých ton absolútne jedinečných profilových dielov potrebných na konštrukčný a pádový test prototypu.

Spoločnosť S2G úspešne naplánovala a zrealizovala živý pádový test, ktorého sa zúčastnili aj firmy Rigmar Services, Rowan Drilling, Conoco Phillips a DNV. Veľkoprofilové horizontálne dvere splnili požiadavky testov ďaleko nad požadovaný rámec a do rána sa rozniesla správa, že systém bol úspešný.

Bezpečný a produktívny

Nainštalovaný systém „bezpečnej nádrže“ dnes úspešne funguje na plošine Rowan Norway a umožňuje 100-percentnú produktivitu vŕtania. Okrem plánovaných ziskov v oblasti zdravia, bezpečnosti a produktivity vŕtania sa docielila aj veľká výhoda pre všeobecné pracovné prostredie. Teploty v nádrži môžu počas nočných pracovných zmien v Severnom mori klesnúť výrazne pod bod mrazu, no túto situáciu zmiernila podlaha s roletovými dverami, ktorá uzatvorila predtým otvorenú oblasť, čím sa zabránilo silným vzduchovým prúdom smerujúcim nahor a náročným poveternostným podmienkam.

„Vďaka spolupráci s konštruktérmi lisovaných profilov zo spoločnosti Hydro sme dokázali vytvoriť veľkoprofilové horizontálne dvere, ktoré sú ako prvé na svete schopné splniť požadovanú úlohu,“ hovorí John Rowley z firmy S2G.

Recommended for you