Skip to content
small manifold

Aluminiumkomponent för hybridmotorer

Storleken har betydelse, särskilt när det gäller grenrör till bilmotorer. Hydro tillverkar världens minsta grenrör, en unik och innovativ komponent till BMW:s program för elektriska hybridfordon.

– Det här lilla, slitsade och monterade grenröret satte verkligen vår produktion och personal på prov, säger Andreas Martin på Hydro. Liknande produkter på marknaden är både större och mer komplicerade. Med den här tekniska lösningen kunde vi uppfylla alla kundens krav.

Aluminiumrör i miniformat

Rörets kompakta storlek innebär mer utrymme för övriga komponenter. Det är en viktig faktor när det gäller elektriska hybridbilar, vars stora batterier lämnar mindre plats kvar för kyl- och värmesystem.

Liten diameter, låg volym – hög kvalitet

En annan fördel är att det lilla grenröret kräver mindre smörjmedel och kylmedium. Komponenten är dessutom väldigt ren, vilket är ett måste. Annars kommer det in partiklar i kylsystemet och skadar de olika delsystemen.

Hydros fabrik i Tyskland levererar detta aluminiumrör i miniformat till Hanon Systems på uppdrag av BMW.

Recommended for you