Telemark

Vemork kraftstasjon

Kraftverkene i Telemark ble bygget i første halvdel av forrige århundre, da Hydros industrivirksomhet var konsentrert om Notodden, Rjukan og Porsgrunn.

De seks kraftverkene i Telemark produserer omtrent 3,5 TWh på et år. Dette tilsvarer omtrent strømforbruket til 220.000 norske hjem. Hydro er også deleier (33%) i Skafså Kraftverk med en årlig produksjon på 287 GWh per år.