Skip to content

Bauksitt

Bauksitt er den viktigste aluminiummalmen.

red bauxite pebbles

Bauksitt dannes som et restprodukt i løpet av millioner av år ved kjemisk forvitring av bergarter som inneholder aluminiumsilikater. Den ble først oppdaget i Frankrike i 1821 og er siden blitt funnet mange steder rundt om i verden. Hydro har interesser i to bauksittgruver i Brasil.

Viktige egenskaper

  • Forekomstene av bauksitt er spredte, men mesteparten finnes i tropiske områder der det har funnet sted en intens forvitring som har skapt bauksitt. Ressursene er imidlertid nøye kontrollert av noen få konkurrenter.
  • Bauksitt forekommer vanligvis i et tynt lag (typisk 2 til 5 meter) nær eller på overflaten.
  • Produksjonen på verdensbasis er rundt 250 millioner tonn, men den har vokst med over 5 % per år det siste tiåret, særlig på grunn av økt etterspørsel fra Kina.

Produktdetaljer

  • Bauksitt er en blanding av mineraler som inneholder ulike konsentrasjoner av hydrerte aluminiumoksider, samt urenheter. De primære malmmineralene er gibbsitt (alumina trihydrat), böhmitt og diaspor (alumina monohydrater).
  • Gibbsitt-rik bauksitt foretrekkes fordi den kan foredles ved lavere nedbrytningstemperaturer enn andre typer aluminaholdige mineraler.
  • Bauksitt har vanligvis en rødbrun farge, men kan også være hvit, gulbrun og gul, avhengig av typen og konsentrasjonen av jernmineraler som er til stede. Den har også en rekke forskjellige teksturer, men er vanligvis mørk til jordaktig og kan se ut som leire eller jord.

Bruksområder

  • Alumina til metallurgiske formål
  • Slipemidler
  • Sement
  • Kjemiske anvendelser

Recommended for you