Skip to content

2018: Ekstremvær i Brasil

I februar 2018 ble regionen Barcarena i det nordlige Brasil rammet av oversvømmelser etter to dager med kraftig regnvær. Nedbøren førte til bekymringer fra lokalsamfunnet knyttet til utslipp av regnvann og ledet til produksjonsembargoer fra myndighetene.

conserns-about-overflow.jpg

Områdene som ble rammet av nedbøren omfattet Hydros aluminaraffineri Alunorte. Alunorte foredler bauksitt til alumina, som deretter brukes til å produsere aluminium.

Etter nedbøren var lokalsamfunn rundt aluminaraffineriet bekymret for at de ekstreme nedbørsmengdene kunne ha ført til overløp eller lekkasjer fra Alunortes deponi for bauksittrester til omkringliggende områder.

Brasilianske myndigheter innførte i perioden etter hendelsen ulike embargoer ved Alunorte. Det påvirket både aluminaraffineriet Alunorte og vår bauksittgruve i Paragominas, som leverer bauksitt til Alunorte via en 244 kilometer lang rørledning.

Det ble gjennomført flere undersøkelser og inspeksjoner, både interne og eksterne, som bekrefter at det ikke var lekkasjer eller overløp fra Alunortes deponi for bauksittrester. Gjennom dialog med relevante myndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå i Brasil ble de siste embargoene ved Alunorte opphevet 26. september 2019.