Skip to content

For 1000 år siden hadde vikingene skip som var så sjødyktige at de kunne legge ut på lange havreiser. Men om vikingene var på tokt i Middelhavet og krysset over til Nord-Amerika, så blir det for lite å regne mot hvordan vikingskipet i vår tid tar seg fram i alle verdensdeler, iblant til de mest fjerntliggende steder.

I sin natur var selskapet internasjonalt rettet fra første arbeidsdag: Hydros mineralgjødselprodukter ble etterspurt av kunder verden rundt. Som en naturlig del av dette er det utviklet et globalt nettverk for salg og distribusjon, ikke bare for mineralgjødsel, men også for metallprodukter og olje og gass.

I dag har Hydro ansatte, enten i produksjon eller i markedsføring i om lag 70 land i alle deler av verden. Selskapet har sitt utspring i Skandinavia. Også verdier og holdninger som følger med vikingskipet på reise ut i verden vil ha et ankerfeste i skandinavisk tradisjon og tenkemåte.

Her er vi i dag

En husvegg i Spania
PÅ EN HUSVEGG I SPANIA: I mai 2002 var en journalist og en fotograf fra Hydro Media på reportasjetur i Navarra i Spania. På veien til Peralta kjørte de gjennom landsbyen Marcilla, og der, rundt en sving så de plutselig dette motivet. (Foto: Terje S. Knudsen).

Bildene som omgir denne teksten vitner om at vi må gå bakover i tiden for å søke etter våre røtter, men de forteller også at vi er til stede der nye steg tas for å forme framtiden.

Når Hydro gjennom årene i enkelte land har hatt problemer med at våre gjødselsekker blir stjålet og fylt med vare fra andre produsenter, så forteller det at markedet forbinder våre produkter med kvalitet. Vi er opptatt av at i dag ligger flere verdier i vikingskipet enn de som knytter seg til selve produktet.

På vår hjemmeside hydro.com er det gitt en bred presentasjon av våre prinsipper og vår virksomhet innenfor helse, miljø, sikkerhet og samfunnsansvar. Hydro er bl.a. inkludert på ledende indekser for bærekraftig utvikling. Dette gjenspeiler våre holdninger og spilleregler når det gjelder:

  • Respekt for menneskerettigheter
  • Standarder for helse og sikkerhet
  • Personalpolitikk og ansattes rettigheter.
  • Inkluderende arbeidskultur
  • Kompensasjonspraksis
  • Tilbud om opplæring
  • Mangfold
  • Sosiale investeringer

Verdier som ligger nedfelt og eksponeres gjennom vikingskipet er nok i mangt og meget svært annerledes enn det som fjerne tiders vikinger blir assosiert med:

Vi aksepterer ingen form for mobbing, ei heller diskriminering på grunnlag av kjønn, rase, farge, religion, nasjonal eller etnisk opprinnelse, seksuell legning, kulturell eller sosial bakgrunn eller politisk oppfatning. Våre ansatte skal ha like muligheter til karriereutvikling. Vi tillater ikke barnearbeid og vil ikke engasjere barn under 16 år i vår virksomhet. (Norsk Hydros årsrapport 2002)

2003: Ingen avkrok er helt ukjent med vikingskipet 2002: VAW – en drøm blir virkelighet 1999: Fokus for fremtiden 1996: Ormen Lange - en formue i Haltenbanken 1995: Slik bygger vi ut et oljefelt 1994: Hydro-Texaco