Skip to content

Aluminium i vindturbiner på land og til havs

Vindturbiner trenger deler med lang levetid og høy effektivitet, og derfor bruker vindkraftindustrien aluminium i utstyr både på land og til havs. Vi tilbyr løsninger som forbedrer produktene dine med korrekt bruk av materialet.

Effektiv korrosjonsbestandighet

Aluminium er perfekt i barske utendørsforhold, delvis på grunn av dets effektive korrosjonsbestandighet. Metallet er også tre ganger lettere enn stål, men likevel ofrer man ingen strukturell styrke. Dets holdbarhet, kombinert med lave vedlikeholdskostnader, øker kostnadseffektiviteten ved aluminium.

  • Onshore- og offshore-installasjoner
  • Gondoldeler
  • Komponenter og systemer til tårnplattformer
  • Kjøledeler
  • Vindturbiner
Kontakt oss for å diskutere ditt vindkraftprosjekt med våre eksperter
Onshore Offshore

Anbefalt for deg

{{ abstract }}