Skip to content

Forretningsområdet Extruded Solutions opplevde de største driftsutfordringene og hadde også de største økonomiske tapene. Hydros øvrige forretningsområder – Bauxite & Alumina, Primary Metal, Rolled Products og Energy – kunne produsere nær normalt til tross for angrepet, men baserte seg på arbeidsintensive løsninger og utstrakt bruk av manuelle prosedyrer.

Hydro gjenopptok etter hvert normal drift. Under og etter angrepet arbeidet Hydro døgnet rundt med alle tilgjengelige internt ressurser og samarbeidet i tillegg tett med ekstern kompetanse for å løse situasjonen.

Alle PCer og servere over hele selskapet ble gjennomgått og scannet for skadelig programvare og så restaurert i henhold til strenge retningslinjer for å datasikkerhet. Krypterte PCer og servere ble gjenopprettet basert på sikkerhetskopier og backup. I ettertid har Hydros enheter som jobber med datasikkerhet blitt omorganisert for bedre og raskere å kunne oppdage og respondere på hendelser knyttet til cybersikkerhet.

2021: Salg av forretningsområdet for valsede produkter 2020: Ny strategi mot 2025 2019: Ny konsernsjef 2019: Cyberangrep på Hydro 2018: Ekstremvær i Brasil