Skip to content

Selve hjertet i prosessen

Våre designingeniører er klare til å utvikle den mest kostnadseffektive og optimale designen for ditt produkt, ved hjelp av våre spesiallagede pressformer.

die construction with minidrill

Design av og forskning på pressformer

Pressformer er laget av verktøystål som er veldig hardt og slitasjebestandig. Dette gjør dem egnet for forming av andre materialer, f.eks. aluminium.

I Hydro lager vi våre egne pressformer. Vi kjøper også former fra uavhengige verktøymakere. Vi utvikler designhjelpemidler for effektiv design av pressformer, vi forbedrer pressformer for å optimere produktiviteten og vi forsker på deres ytelse. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre produksjonsprosessen for å redusere kostnadene for deg, og til dette bruker vi:

  • Materialflytsimulering i pressformene
  • Integrasjon med datamaskinstøttede designsystemer for å beregne strømningsmotstand i porter, akselavbøying og belastninger
  • Varmebehandling av verktøystål
  • Overflatebehandling av pressformene med metoder som nitrering, nitrooppkulling, kjemisk damputfelling og plasma damputfelling

Profiler og pressformer

Mellomstore og store profiler presses gjennom en pressform med bare én åpning. Mindre profiler kan presses gjennom pressformer med flere åpninger – opptil 16 stykker.

Recommended for you