Skip to content

Alltid innovativ med aluminium

Man blir aldri utlært når det gjelder aluminium, fordi metallets karakter endrer seg hele tiden. Vi arbeider kontinuerlig med nye anvendelser for deg.

aluminium stamped with 4.0. Certified sustainable product Hydro and 75R % post-consumer scrap.

Utvikling av aluminiumanvendelser

Våre utviklingssentre arbeider for deg. Hvert av dem er dedikert til spesifikke deler av virksomheten, fra byggesystemer til varmeoverføringsrør til bruk av aluminiumprofiler. Dette inkluderer fullt utstyrte laboratorier og samarbeidsavtaler med viktige tekniske institusjoner rundt om i verden.

Hjelp med utvikling

Vi tilbyr støtte til teknisk og anvendelsesrelatert utvikling fra alle våre produksjonsanlegg. Vi har også spesialiserte ingeniørteam og FoU-sentre rundt om i verden.

Metallurgi og produktdesign

Vi plasserer våre utviklingsspesialister nær deg. De er eksperter med bakgrunn fra teknikk, markedsføring, metallurgi, maskinering og produktdesign. Vi tilbyr:

  • Utvikling av produktdesign
  • EDM-prototyper
  • Korrosjonstesting
  • Styrke- og varmesimuleringer
  • Produktsimulering
  • Metallurgi og utvikling av legeringer