Skip to content

2020: Ny strategi mot 2025

Fram mot 2025 vil Hydro styrke sin posisjon innen lavkarbonaluminium og utvide vår portefølje til nye områder innen resirkulering, fornybar energi og batterier for å dra nytte av trender innen bærekraft, elektrifisering og urbanisering.

Hydro 2025 strategy illustration

– Vi vil vokse i områder der våre evner matcher megatrendene, først og fremst innen resirkulering, fornybar energi og batterier, sa konsernsjef Hilde Merete Aasheim da stategien ble presentert under Hydros kapitalmarkedsdag i 2020.

Hydros kompetanse og unike posisjon innen lavkarbonaluminium muliggjør vekst på disse områdene. Dagens resirkuleringsportefølje utgjør et solid grunnlag for videre vekst, og forretningsområdet for ekstruderte løsninger former etterspørselsutviklingen og leder industrien gjennom innovative løsninger og en solid og mangfoldig virksomhet. 

Hydros satsing mot 2025 skal bygges på to grunnpilarer: Økt lønnsomhet og bærekraft ("profitability and sustainability").