Skip to content

Forslag er framsatt av:

Dersom aksjebeholdningen administrerers av kontofører, vennligst oppgi dennes navn, adresse og konto i VPS Investortjenester. Hydro forbeholder seg retten til å avvise forsalg dersom opplysningene ikke samsvarer med Hydros aksjebok.