Såheim

Såheim kraftstasjon
  • Hydros eierandel: 100%
  • Installert effekt: 188 MW
  • Produksjon: 1.117 GWh/år*
  • Antall aggregater: 3 stk

Såheim er det tredje kraftverket i Rjukanstrengen, og ble bygget i 1914.

Det flotte bygget er tegnet av arkitekten Thorvald Astrup og professor Olaf Nordhagen, og går gjerne under navnet Såheimsoperaen. Såheim dannet sammen med Vemork kraftstasjon grunnlaget for hele industrivirksomheten på Rjukan.

Det 110 meter lange og 59 meter høye betongbygget regnes som et av hovedverkene i norsk industriarkitektur. Det er i stor grad uforandret gjennom de 100 årene som er gått, men de opprinnelige ni turbinene fra Brown Boveri og ASEA med en samlet kapasitet på 167.000 hestekrefter er erstattet av tre moderne francisturbiner med en installert effekt på 185 MW og en midlere årsproduksjon på 1033 GWh.

Ikke bare er Såheim fortsatt i full produksjon. Det er også «hjertet» i Hydros omfattende kraftproduksjon – her ligger driftsorganisasjonen som til daglig styrer og vedlikeholder det meste av selskapets norske kraftproduksjon.

Opprinnelig inneholdt bygget også en fabrikkhall med 35 Birkeland-Eyde lysbueovner for produksjon av salpeter. Det forklarer langt på vei dimensjonene.

Kraftstasjonen skulle sørge for strømforsyningen til et nytt ovnshus. For å unngå problemer med statlig konsesjon, ble dette ovnshuset plassert inne i kraftstasjonsbygningen. For gassledninger gjaldt ingen konsesjonskrav, slik det gjorde for overføring av elektrisitet. Gassen som ble produsert i ovnene, ble ført i aluminiumrør derfra til tårnhuset på fabrikken, vel en kilometer unna.

Se bilder av Såheim kraftstasjon før og nå!


Oppdatert: 3. oktober 2016