Skip to content

Styrkeprøven bestått i Årdal

Spenningen var til å ta og føle på da Hydros konsernsjef Eivind Reiten onsdag sendte beskjed til likeretteren om å øke strømstyrken i de nye cellene i pilotanlegget på selskapets forskningssenter i Årdal. Strømstyrken ble umiddelbart økt til 420 kA, den høyeste strømstyrken målt på et norsk aluminiumverk.

Reiten åpnet med dette Hydros banebrytende forskningsprosjekt for ny teknologi i aluminiumproduksjon, kalt HAL4e.

Den nye celleteknologien er energieffektiv, gir betydelig lavere utslipp av klimagasser og er kostnadseffektiv. Den er utviklet av Hydros forskere i Årdal, med støtte fra Hydros forskningssentre i Porsgrunn og i Neuss i Tyskland.

− Det er en glede for oss i Hydro å vise at vi definitivt er en del av framtiden til aluminiumindustrien, sa Reiten under åpningsmarkeringen.

– Her gjøres det framskritt som gir miljøgevinst, energigevinst og kostnadsgevinst, noe som viser at det er fullt mulig å virkeliggjøre tre gode ønsker på en gang.

Mer for mindre

Denne neste-generasjons produksjonsteknologien skal være selskapets sterke kort i det teknologiske kappløpet i aluminiumindustrien. Det er også en svært kostnadseffektiv teknologi. Siden cellene kan plasseres tett, er det besparelser også når det gjelder bygningsmasse og logistikk.

− Våre ansatte på forskningssenteret i Årdal har utviklet teknologi som gjør det mulig å produsere mer for mindre. Å utnytte knappe ressurser mer effektivt er bra for samfunnet, det er bra for Hydros konkurranseevne – og det er slike forbedringer som gjør det mulig å fortsatt drive en stadig økende aluminiumproduksjon i et høykostland som Norge, sa Reiten.

Seks testceller i produksjon

Forskningsprosjektet har seks celler som alle nå er i drift og produserer metall.

Vanligvis ligger strømstyrken i et aluminiumverk på rundt 300 kiloampere. Strømstyrken i HAL4e ligger på hele 420 kA, og ambisjonen er å gå enda høyere, om noen få år opp til 450 kA. Den høye strømstyrken er en av de viktigste grunnene til at HAL4e-teknologien er svært kostnadseffektiv.

− Vi har spesielt god grunn til å være stolte av at vi i dette prosjektet har introdusert nye, innovative teknologielementer i tillegg til den økte strømstyrken, sier lederen for Teknologisenteret i Årdal, Asgeir Bardal.

– Disse elementene er sentrale for å ta store skritt i retning lavere utslipp av klimagasser og redusert energiforbruk. Og HAL4e er en framtidsrettet teknologiplattform, tilrettelagt for å inkludere flere nye elementer som fortsatt er under utvikling. Eksempler på dette er energigjenvinning, oppkonsentrering av CO2 i prosessgass for å muliggjøre CO2-separasjon, og neste generasjon prosesstyring, sier han.

Forskningprosjektet vil fortsette over flere år. Hvis resultatene er gode, vil forskerne bygge en testhall med 50 nye celler som vil være klar til å produsere aluminium i 2011. Og dersom alt går bra, vil det første smelteverket Hydro bygger etter år 2014 kunne være basert på den nye generasjonen teknologi.

Recommended for you