Skip to content

Aluminiumanlegget på Karmøy er sikret ferskvann

Gjennom en investering på 44 millioner kroner har Karmøy kommune og Hydro sikret forsyning av ferskvann til kjøling for aluminiumanlegget på Karmøy, uavhengig av det kommunale nettet. Også lokalbefolkningen har med dette fått en tryggere vannforsyning.

Den nye Fiskå pumpestasjon ble offisielt åpnet av Karmøys ordfører Kjell Arvid Svendsen mandag. Pumpestasjonen sikrer ferskvannskjøling til metallstøperiene på Karmøy, selv om den 45 år gamle kommunale vannledningen fra Brekke til Helgaberg skulle havarere.

Prosjektkostnadene har vært delt likt mellom Hydro og Karmøy kommune. Og med dette er en etterlengtet utbedring av vannforsyningen gjennomført. Helt siden 1985 har sikring av vannforsyningen vært et tema hos ledelsen for tekniske leveranser til aluminiumverket. Vannforsyning fra to separate kilder ble betraktet som nødvendig for sikker drift ved fabrikken. Derfor ble vannrettighetene i Fiskåvatn kjøpt opp allerede i 1985.

Betongledningen som går fra Brekkevatn til Helgabergtanken, ble bygd tidlig på 1960-tallet, og aldringsprosessen har begynt å gjøre seg gjeldende på denne ledningen. Nå kan arbeidene med å skifte ut svake deler begynne. Hydro vil uansett ha sikker vannforsyning fra Fiskå i en slik utbedringsperiode.

Pumpene i det nye Fiskå-anlegget har en kapasitet på 400 liter i sekundet. Det er tilstrekkelig for kjølebehovet ved aluminium-anlegget på Karmøy. Vannet blir pumpet i retning Helgabergtanken og ledes enten til tanken eller direkte ned til aluminiumfabrikken, avhengig av fyllingsgraden i tanken og Hydros behov for uttak.

Karmøy kommune og Hydro har i fellesskap vært byggherrer i prosjektet. I tillegg til å gi Hydro ferskvann vil Karmøy heretter være bedre selvforsynt med drikkevann til hele sin befolkning – selv i tørre somre. I mange år har kommunen kjøpt drikkevann fra Haugesund til innbyggerne på fastlandssiden og Torvastad. Nå er det ikke lenger behov for denne leveransen.

Hydro har for øvrig gjennom de siste 40 årene kraftig redusert forbruket av ferskvann i fabrikken på Karmøy – fra 103 til 36 kubikkmeter vann per tonn aluminium.

Recommended for you