Skip to content

Hydro endrer struktur og utvider konsernledelsen

Norsk Hydro ASA utvider konsernledelsen med to medlemmer som ledd i en reorganisering med sikte på å sikre sterkere fokus på drift og marked. Endringene gjøres gjeldende fra 30. mars 2009, når Svein Richard Brandtzæg tar over som konsernsjef etter Eivind Reiten.

Dagens forretningsområder Aluminium Metall og Aluminium Produkter blir begge delt i to, slik at antall forretningsområder økes fra fire til seks: Energi, Primærmetall, Metallmarked, Valsede Produkter, Ekstruderte Produkter og Prosjekter.

Samtlige forretningsområder vil bli representert i konsernledelsen.

– Fornyelsen av organisasjonsmodellen er et viktig skritt mot en flatere og mer markeds- og driftsorientert organisasjon og for å øke samhandlingen gjennom Hydros integrerte verdikjede, sier konsernsjef Eivind Reiten.

– En flatere struktur kombinert med et forenklet konsernsenter som er tilpasset vår integrerte forretningsmodell, vil styrke effektiviteten gjennom hele verdikjeden, sier påtroppende konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, som i dag leder forretnings-området Aluminium Produkter med om lag 16.500 ansatte i 40 land.

– Dagens tøffe markedssituasjon gjør de forestående endringene ytterligere påkrevd, ikke minst i sammenheng med innsatsen for å redusere interne kostnader, sier han.

Primærmetall og Metallmarked

Aluminium Metall vil bli delt i Primærmetall, med ansvar for alle Hydros aluminiumverk, primærstøperier, samt bauksitt og alumina, og Metallmarked, som vil ha ansvar for metallsalg, resirkulering, omsmelting og trading.

Hilde Merete Aasheim, som i dag leder Aluminium Metall, vil fortsette som konserndirektør for Primærmetall. Leder for Metallmarked vil bli annonsert senere.

Valsede Produkter
og Ekstruderte Produkter

Aluminium Produkter vil bli delt i Valsede Produkter, med ansvar for Hydros valseverk, og Ekstruderte Produkter, herunder blant annet profiler og byggsystemer.

Valsede Produkter, som har størsteparten av sin virksomhet i Tyskland, vil fortsatt bli ledet av Oliver Bell, som er utnevnt til konserndirektør og blir medlem av Hydros konsernledelse.

Bell er tysk og er Hydros første ikke-norske medlem av konsernledelsen.

Ekstruderte Produkter vil bli ledet av Johnny Undeli, som også blir medlem av konsernledelsen. Undeli leder i dag Ekstruderte Produkter Eurasia.

Fra 30. mars

Brandtzæg sier at organisasjonsendringene reflekterer Hydros strategi om å vokse videre som et konkurransedyktig ledende, integrert aluminiumselskap.

Alle endringene vil ha virkning fra 30. mars 2009.


Pressekontakt
Kontakt     Halvor Molland
Telefon     +47 22532421
Mobil       +47 92979797
Email       Halvor.Molland@hydro.com

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you