Skip to content

Indisk bygning summer videre, selv om strømmen går

Bygningsintegrerte solceller gjør at de ansatte ved Hydro Building Systems’ nye, energieffektive hovedkontor i Bangalore i India kan arbeide uforstyrret videre – selv ved strømbrudd.

Solcellesystemet og aluminiumfasaden sørger for direkte tilførsel av elektrisitet til bygningen og dekker om lag 30 prosent av den elektrisiteten som kreves til belysning og drift av datasystemet.

På den måten kan brukerne av bygget arbeide uforstyrret videre, selv ved strømbrudd i det offentlige strømnettet og uten å måtte ty til dieseldrevne generatorer som er den vanligste løsningen i India.

Ustabilt nett

− Det offentlige strømnettet i India er svært ustabilt, sier Subhendu Ganguly, leder for Building Systems i India. Strømbrudd på fem til 30 minutter inntreffer flere ganger om dagen på grunn av svakheter i nettet.

− Systemet der bygningsintegrerte solceller forsyner bygningen direkte med elektrisitet, vil trolig også være en relevant løsning for energieffektive og -nøytrale bygninger i Europa i framtiden, sier Max Radt, leder for kompetansesenteret for solenergi i Hydro Building Systems.

Europa neste?

I dag leverer solceller på europeiske bygninger sin elektrisitet til strømnettet, slik at den ikke brukes direkte i bygningen. Radt mener dette sannsynligvis vil endre seg når den offentlige økonomiske støtten til solenergi fases ut.

Da vil solenergisystemer som forsyner bygningen med direkte elektrisitet i kombinasjon med kraft fra strømnettet og batteribanker, trolig bli den vanligste løsningen.

Building Systems’ nye hovedkontor i Bangalore har installert solskjermingssystemer med integrerte solceller i fasaden, en pergola av glass på taket og overlys med integrerte solceller i byggets inngangshall.

LEED-sertifisering

De integrerte solcellesystemene er en viktig årsak til at det nye bygget er i ferd med å kvalifisere seg for en platina LEED-sertifisering (Leadership in Energy & Environmental Design).

LEED er et sertifiseringssystem for energieffektive bygninger, og platina er den høyeste graderingen som kan gis til bygninger. Bygningen ventes å bruke så lite som 60 kWh per kvadratmeter i året.

Recommended for you