Skip to content

Tito Bothelo Martins Junior ut av Hydros styre

Tito Bothelo Martins Junior, som nylig sluttet i Vale S.A for å gå til en stilling utenfor Vale-konsernet, trer ut av styret i Norsk Hydro ASA med umiddelbar virkning.

Martins har vært medlem av styret i Hydro siden 2011.

Recommended for you