Skip to content

Plusshus på timeplanen for arkitektstudenter

Bygg som produserer mer energi enn de bruker, såkalte plusshus, sto på timeplanen da studentene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tok fatt på nytt semester tirsdag.

For første gang får norske studenter tilbud om å følge en full forelesningsrekke om plusshus. Det nye studietilbudet er et samarbeid mellom byggalliansen Powerhouse, Lavenergiprogrammet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

– Vi er veldig stolte av at vi som første høyskole i Norge kan tilby studentene en forelesningsserie med plusshus som tema, sier professor Marius Nygaard ved AHO. Han er svært fornøyd med at plusshus allerede har blitt et av de mest populære studietilbudene ved høyskolen.

Kick-off

Sammen med Einar Wilhelmsen fra miljøstiftelsen ZERO sparket han i gang den første forelesningen tirsdag morgen. Senere i semesteret vil eksperter fra både Hydro, Skanska og Snøhetta, som alle er partnere i Powerhouse, forelese over et bredt spekter av temaer – fra designstrategier og ventilasjonssystemer til fasadeløsninger. Representanter fra NTNUs forskningssenter for nullutslippsbygg, ZEB (Zero Emission Buildings), vil også delta i undervisningen.

– Bygg står for 40 prosent av energiforbruket i Norge og i resten av verden. Dersom vi skal klare å gjøre noe med det enorme overforbruket i bygg, er vi helt avhengige av at framtidens arkitekter kan designe bygninger som ikke er en del av problemet, men en del av løsningen, sier Guro Hauge, leder av Lavenergiprogrammet, et samarbeidsprogram mellom statlige etater og byggenæringen.

Hun er overbevist om at det vil være stor etterspørsel i arbeidsmarkedet etter studenter som har kompetanse på energi i bygg.

Avslutter med konkurranse

Med kunnskapen som blir tilegnet i løpet av forelesningsserien, skal studentene ved semesterslutt delta i en konkurranse om å designe sitt eget plusshus.

– Jeg håper studentene vil oppleve at samarbeid på tvers av ulike fagområder er avgjørende for å utvikle energieffektive bygninger, sier Tine Hegli fra arkitektfirmaet Snøhetta.

- Erfaringen fra samarbeidet i Powerhouse er at man må utnytte all kompetanse helt fra starten av prosjektene, dersom man skal lykkes med å designe bygninger som er så effektive at de produserer mer energi enn de bruker, sier hun.

Sammen med Powerhouse-partnere fra eiendomselskapet Entra, aluminiumselskapet Hydro, entrepenøren Skanska, miljøorganisasjonen ZERO og forskningssenteret ZEB har hun utviklet løsninger for Norges første plusshus. Powerhouse er godt i gang med to plusshusprosjekter i Norge, et nybygg på Brattørkaia i Trondheim og et rehabiliteringsprosjekt på Kjørbo ved Sandvika i Bærum.

Recommended for you