Skip to content

Vindu mot framtiden

Powerhouse installerer nye aluminiumvinduer fra Hydro i verdens første kontorbygg som bygges om til plusshus.

– De nye aluminiumvinduene er skreddersydd for Powerhouse Kjørbo, sier Thomas Aasen om vinduene som i disse dager blir montert på Kjørbo i Sandvika.

Aasen jobber i Hydros byggvirksomhet Building Systems og har vært med på å utvikle de energigjerrige løsningene på Kjørbo. Han sier at de nye vinduene blir vesentlig større en på det opprinnelige bygget fra 1980.

– For å redusere energi brukt til kunstig belysning er vi avhengig av å slippe inn mye dagslys. Derfor er de nye vinduene større, sier Aasen. Han forteller at Powerhouse Kjørbo skal ha et årlig energiforbruk helt nede på 20 kWh per kvadratmeter. I et vanlig kontorbygg kan tilsvarende tall være rundt 200. Ved hjelp av solceller på taket skal energiregnskapet gå i pluss.

Tette vinduer

Powerhouse har allerede testet tettheten til ferdig monterte vinduer i ett av rommene i kontorbygget. Og resultatene er betryggende. Rommet med ferdig monterte vinduer har et lekkasjetall  på kun 0,3 luftvekslinger pr. time. Til sammenlikning er kravet til passivhus 0,6.

– Det er i overgangen mellom vindu og fasade at man vanligvis har mest energilekkasjer. Dessuten ble prøvingen utført i et hjørnerom der vinduene er montert som et kontinuerlig element rundt hjørnet. Derfor er dette veldig positive resultater, forklarer Aasen.

De opprinnelige vinduene på Kjørbo hadde mørke glass for å få mindre sol inn i kontorlokalet. I det ombygde plusshuset har Powerhouse i stedet valgt klare glass for å utnytte dagslyset maksimalt.  På dager med sterk sol kan brukerne benytte de utvendige solskjermene.

De nye vinduene er todelt og det nedre elementet kan åpnes for komfortventilasjon.

– Vi er opptatt av å lage brukervennlige løsninger. Det betyr at man selvfølgelig skal kunne åpne vinduene for å få frisk luft, selv om helt faste vinduer isolerer noe bedre, sier Aasen. Muligheten til å kunne åpne vinduer oppleves som økt komfort og utgjør et punkt i forbindelse med Breeam-sertifisering.

Han legger til at Powerhouse jobber for å finne de løsningene som er best for bygget totalt sett, ikke løsninger som bare er gode hver for seg.

Gjenbruk og resirkulering

Gjenbruk av materialer er et sentralt prinsipp for Powerhouse. Mange av de opprinnelige konstruksjonene blir derfor stående. Enkelte materialer blir også brukt på nye måter. Blant annet vil brystningsglassene fra den gamle fasaden bli gjenbrukt som innvendige skillevegger i det nye superbygget.

Aluminiumrammene i de nye vinduene vil også bli resirkulert den dagen det supermoderne bygget på Kjørbo er utdatert og modent for riving.

– Aluminium kan resirkuleres igjen og igjen ved å tilføre bare fem prosent ny energi sammenliknet med den energien man brukte da metallet ble produsert første gang. Det er derfor bra at 95 prosent av alt aluminium i bygg blir gjenvunnet, sier Aasen.

Ferdig i februar 2014

Plusshuset på Kjørbo vil stå ferdig slik at Asplan Viak kan flytte inn i det nye plusshuset i begynnelsen av februar 2014.

Recommended for you