Skip to content

Norsk Hydro: Sapa (joint venture) – Offentliggjøring av resultater for andre kvartal 2014

Underliggende EBIT for Sapa bedret seg sammenlignet med første kvartal, delvis påvirket av sesongmessig sterkere salgsvolum.

Sapas restruktureringsagenda går i henhold til plan og rapportert EBIT påvirkes av relaterte restruktureringskostnader.

Nøkkeltall - Sapa (50 %) Andre kvartal 2014 Første kvartal 2014
Millioner kroner, unntatt salgsvolum    
Driftsinntekter  5 772 5 673
Underliggende EBITDA 321 220
Underliggende EBIT 175 78
Underliggende resultat 131 35
Salgsvolum (1000 tonn) 184 180
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 84 (2)

 

Marked

Etterspørselen etter ekstruderte aluminiumsprodukter i Nord-Amerika økte med syv prosent sammenlignet med første kvartal, hovedsakelig på grunn av sesongvariasjoner. Sammenlignet med samme kvartal året før økte etterspørselen fem prosent, støttet av bilindustrien og bygg og anlegg. Etterspørselen etter ekstruderte produkter i Sør-Amerika fortsatte å vise tegn til svekkelse.

I Europa økte etterspørselen etter ekstruderte produkter seks prosent fra første kvartal, hovedsakelig drevet av sesongvariasjoner. Etterspørselen økte 2 prosent sammenlignet med andre kvartal 2013, støttet av bilindustrien, men noe motvirket av svak etterspørsel i bygg- og anleggsnæringen i Sør-Europa.

Den globale etterspørselen etter presisjonsrør fortsatte å være drevet av økt etterspørsel fra bilindustrien. 

Investorkontakt

Kontakt Pål Kildemo
Mobil +47 97096711
E-mail Pal.Kildemo@hydro.com


Pressekontakt

Kontakt Halvor Molland
Mobil +47 92979797
E-mail Halvor.Molland@hydro.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Recommended for you