Skip to content

Rekruttering av funksjonshemmede lønner seg i Brasil

Ved å bryte mentale barrierer knyttet til funksjonshemmede har Hydro fått tilgang på flere talentfulle medarbeidere i Paragominas.

Brasiliansk lovgivning krever at alle selskaper med mer enn 100 ansatte må ha 2-5% ansatte med funksjonshemming. I 2014 var antallet funksjonshemmede ved Hydro Paragominas ganske lavt.

Douglas Rouzzi, HR-leder ved Paragominas fikk ansvaret for å finne en løsning. Innen 2015 hadde Paragominas oppfylt de lovpålagte kravene, rekruttert talentfulle medarbeidere og overvunnet mentale barrierer. Et flott eksempel på hvordan mangfold skaper vekst i Hydros virksomhet. 

De lovpålagte kravene presset ledelsen i Paragominas til å handle raskt.

– Det første skrittet var å forklare situasjonen for lederne, og overbevise dem om å ansette funksjonshemmede, noe som av budsjett- og bemanningsmessige årsaker viste seg å være en utfordring, sier Ruozzi.

Etter godkjenning fra lederne var neste utfordring å finne kandidater. Flere kreative løsninger ble iverksatt, med bruk av ulike kommunikasjonskanaler som radio, plakater rundt omkring i byen, Facebook og samarbeid med fagforeninger. Resultatet? Mer enn 180 søkere.  

Vekt på kompetansen, ikke funksjonshemmingen

Rekrutteringsprosessen fortsatte med forhåndsutvelgelse og intervjuer. I løpet av prosessen la Rouzzi vekt på betydningen av å lete etter potensielle talenter.

– Vi må ikke glemme at selskapet har behov for å ansette fagfolk, sier han. – Vårt mål må alltid være å ansette den beste kandidaten. Hele tiden ble det gjort klart at nyansatte ville behandles på samme måte som alle andre ansatte og at funksjonshemmingen ikke under noen omstendigheter ville gi noen fordeler.

De endte opp med 72 ansettelser på områder som vedlikehold, drift, tjenester, HR og kommunikasjon. Disse medarbeiderne har allerede bidratt til driftsforbedringer gjennom å delta på Seminário de Oportunidades de Melhorias nas Áreas (seminar om forbedringsmuligheter), hvor det blir utvekslet beste praksis. Ett eksempel: Ansatte har funnet mer effektive måter å sende post på (pakker osv.) og dermed redusere kostnader.

Mangfold påvirker resultatene

Utover det at de er kompetente medarbeidere, har de nyansatte bidratt til å endre kollegenes tenkemåte og skapt et miljø preget av respekt og engasjement.

– For de funksjonshemmede har ansettelsen bidratt til å fjerne noen interne barrierer. I mellomtiden har de også bidratt til å redusere eksterne barrierer og forutinntatte holdninger knyttet til funksjonshemmede, sier Rouzzi.

For å være konkurransedyktig og fortsette å skape en resultatkultur, er mangfold høyt prioritert i Hydro. – Tiltaket i Paragominas er et fint eksempel og bevis på at mangfold virkelig har betydning for virksomheten vår. Med dette fant vi nye og innovative rekrutteringskanaler, og bidro i tillegg til å skape engasjement, sier Elin Horn Wintermeyer, leder for konsernstab for organisasjon og ledelse.

Recommended for you