Skip to content

Investormøter og mulig utstedelse av obligasjonslån

Norsk Hydro ASA, med Baa2 (stable) / BBB (stable) rating fra Moody's og S&P, har gitt mandat til DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets og Nordea til å arrangere investormøter i Norden.

Avhengig av rådende markedsforhold, vil utstedelse av usikrede obligasjoner med løpetider fra 2 til 7 år i NOK og SEK med fast og/eller flytende rente, kunne følge.

Formålet med den mulige utstedelsen vil være generelle selskapsformål og refinansiering av gjeld tatt opp i forbindelse med oppkjøpet av Sapa AS, annonsert den 10. juli 2017.

Roadshow oversikt:

Onsdag 25. oktober - Oslo

Torsdag 26. oktober - Helsinki & Stockholm

Fredag 27. oktober - Bergen & Global Investor Call

Recommended for you