Slik lages aluminium

Bauksitt

Råvare

Stein Stein

Bauksitt

Produksjon av aluminium starter med råvaren bauksitt, en leirelignende jordtype som finnes i et belte rundt ekvator. Bauksitten utvinnes fra gruver som ligger noen få meter under bakken.

Stein Stein Stein Stein Stein Stein

Bauksittknuser

Bauksitten transporteres deretter til anlegg hvor leiren vaskes bort og bauksitten sendes gjennom en knusemaskin.

Tannhjul Tannhjul

Alumina

Alumina, eller aluminiumoksid, utvinnes fra bauksitten gjennom raffinering.

Raffineringsprosessen

Aluminaen skilles ut fra bauksitten ved bruk av en varm løsning av lut og kalk.

Vasking av bauksitt

Ren alumina

Blandingen varmes opp og filtreres, og den gjenværende aluminaen tørkes til et hvitt pulver.

Bearbeiding

Neste stopp er metallverket. Her blir den raffinerte aluminaen omdannet til aluminium.

Foredlingsprosess

Det trengs tre ulike råvarer for å lage aluminium: aluminiumoksid, elektrisitet og karbon.

Elektrisiteten ledes mellom en negativ katode og en positiv anode, begge laget av karbon. Anoden reagerer med oksygenet i aluminaen og danner CO2.

Resultatet er flytende aluminium, som nå kan tappes fra cellene.

Produkter

Den flytende aluminiumen støpes til pressbolt, valseblokker eller støpelegeringer, alt etter hva den skal brukes til.

Aluminiumen bearbeides til ulike produkter.

Ekstrudering

Ekstruderingsteknikken har nesten ubegrensede muligheter når det gjelder design og gir utallige anvendelsesmuligheter.

Prosess

I ekstruderingsprosessen blir pressbolten varmet opp og presset gjennom en støpeform som kalles en matrise.

Valsing

Aluminium er svært smidig. En 60 cm tykk valseblokk kan valses til 2-6mm, og det endelige folie­produktet kan være så tynt som 0,006 mm. Likevel vil verken lys, lukt eller smak slippe ut eller inn.

Prosess

Valseblokker brukes til å lage valsede produkter, som plater, bånd og folie.

Støpe-

legeringer

Støpelegeringer i aluminium støpes i ulike former. Metallet vil smeltes om igjen, og lages til for eksempel felger eller andre bildeler. Innholdet i legeringene kan skreddersys så de passer til videre bruk.

Resirkulering

Resirkulering av aluminiumskrap krever kun fem prosent av den energien som brukes til å lage ny aluminium.

Aluminium kan resirkuleres om og om igjen med 100 prosent effektivitet. Med andre ord er det ingen av aluminiumens naturlige egenskaper som går tapt i resirkuleringsprosessen.

Det resirkulerte produktet kan bli det samme som det originale produktet, eller det kan bli noe helt annet. Fly, biler, sykler, båter, datamaskiner, husholdningsmaskiner, tråd og bokser er alle kilder til resirkulering.

Printer friendly version
Toppenup arrow

Har du noen gang lurt på hvordan aluminium lages?

Og hvordan det bearbeides videre til bokser, biler eller andre skreddersydde deler?

Lær om hovedfasene i prosessen fra bauksitt til produksjon, bruk og resirkulering.