Utbytte

I perioder med sterk inntjening vil vi vurdere å benytte tilbakekjøp av aksjer i tillegg til ordinærutbyttebetaling. Slike vurderinger vil bli gjort i lys av selskapets alternative investeringsmuligheter og finansielle situasjon.

Hydros utbyttepolitikk er å opprettholde et gjennomsnittlig utdelingsforhold på 40 prosent av netto inntjening. Tilbakekjøp av aksjer eller ekstraordinære utbytteutbetalinger vil komme i tillegg til ordinært utbytte i perioder med gode resultater, forutsatt at konjunkturene på råvaremarkedet og eventuelle kapitalbehov for framtidig vekst tillater det. Utbetalingen skal reflektere Hydros mål om å gi sine aksjonærer en konkurransedyktig avkastning i forhold til alternative investeringer i sammenliknbare selskaper.
År Resultat per aksje i kroner Utbytte per aksje i kroner Dato foreslått Dato vedtatt Dato utbetalt
2017 4,30 1,75 2018-02-16 2018-05-07 2018-05-18
2016 3,13 1,25 2017-02-09 2017-05-03 2017-05-12
2015 0,99 1,00 2016-02-17 2016-05-02 2016-05-12
2014 0,39 1,00 2015-02-11 2015-05-06 2015-05-18
2013 (0,45) 0,75 2014-02-12 2014-05-07 2014-05-19
2012 (0,65) 0,75 2013-02-12 2013-05-08 2013-05-23
2011 3,41 0,75 2012-02-16 2012-05-08 2012-05-22
2010 1,33 0,75 2011-02-16 2011-05-05 2011-05-18
2009 0,25 0,50 2010-02-17 2010-05-04 2010-05-18
2008 (3,04) - - - -
2007 7,20 5,00 2008-02-18 2008-05-06 2008-05-19
2006 14,00 5,00 2007-02-19 2007-05-08 2007-05-21
2005 12,50 4,40 2006-02-14 2006-05-09 2006-05-23
2004 9,90 4,00 2005-02-15 2005-05-03 2005-05-24
2003 8,50 2,20 2004-02-16 2004-05-11 2004-05-28
2002 6,80 2,10 2003-02-10 2003-05-07 2003-05-22
2001 6,10 2,00 2002-02-11 2002-05-02 2002-05-22
2000 10,68 1,90 2001-02-12 2001-05-02 2001-05-21
1999 2,78 1,60 2000-02-14 2000-04-26 2000-05-18
1998 3,28 1,50 1999-02-15 1999-04-22 1999-05-19
1997 4,54 1,50 1998-02-16 1998-04-23 1998-05-19
1996 5,42 1,40 1997-02-24 1997-04-21 1997-05-22
1995 6,24 1.20   1996-04-29 1996-05-23
1994 3,58 0,85   1995-05-02 1995-05-23

Resultat per aksje og utbytte per aksje har blitt omarbeidet for å reflektere aksjesplitten hvor Hydro-aksjen ble delt i fem med effektiv dato 10. mai 2006 for ordinære aksjer og 25. mai 2006 for American Depositary Receipts.


Oppdatert: 11. oktober 2016