Nærstående til konserndirektør kjøper aksjer

Nærstående til konserndirektør Johnny Undeli har 4. mai 2010 kjøpt 1.000 aksjer til kroner 45,35 per aksje. Johnny Undeli eier etter dette, inkludert nærstående, 1.980 aksjer i Hydro.

4. mai 2010

Investorkontakt
Kontakt     Stian Hasle
Mobil       +47 97736022
Email       Stian.Hasle@hydro.com


Oppdatert: 3. oktober 2016