Situasjonen i Brasil

I løpet av knappe 12 timer i perioden 16.–17. februar ble byen Barcarena, der vårt aluminaraffineri Alunorte ligger, rammet av et kraftig regnvær som har ført til oversvømmelser i regionen. Etter regnværet i februar har en intern ekspertgruppe og det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services foretatt en gjennomgang av Alunorte. Hovedkonklusjonene fra disse gjennomgangene ble presentert 9. april, og bekrefter at det ikke har vært overløp fra rødslamdeponiene, og at det ikke finnes indikasjoner eller bevis på at Alunorte har forurenset lokalsamfunnene i nærheten etter det kraftige regnværet i februar. På denne siden finner du oppdatert informasjon om situasjonen.

Inspeksjon
Hydros alumina raffeneri Alunorte, ble påvirket av kraftig regn og vannivået ble kontinuerlig overvåket.
Fakta om situasjonen i Brasil

Siste informasjon og nyheter

Del:    


Oppdatert: 2. mars 2018