Novle

Novle kraftverk
  • Hydros eierandel: 95,2%
  • Installert effekt: 48 MW
  • Produksjon: 199 GWh/år*
  • Antall aggregater: 1 stk

* Hydros produksjonsandel

Novle kraftverk ble satt i drift i 1967. Magasinet for kraftstasjonen er Votna som reguleres mellom 1019 og 977 moh.

Produksjonen på Novle utnytter et vannfall på 280 meter, og bruker en Francisturbin. Vannet fra Novle sendes videre i tunnel til Røldal kraftverk.

Novle kraftverk er en del av Røldal/Suldal-utbyggingen, der kraften opprinnelig ble produsert for å skaffe energi til Hydros aluminiumsverk på Karmøy.


Oppdatert: 3. oktober 2016