Røldal

Røldal kraftstasjon
  • Hydros eierandel: 95,2%
  • Installert effekt: 172 MW
  • Produksjon: 810 GWh/år*
  • Antall aggregater: 2 stk

* Hydros produksjonsandel

Røldal kraftverk ble satt i drift 1966. Her produseres det strøm ved hjelp av et vannfall på 330 meter og to Francisturbiner.

Det største magasinet som hører til Røldal kraftverk er Valldalsvannet, som reguleres fra mellom 745 til 675 moh.

Oppdatert: 3. oktober 2016