Suldal I

Suldal I kraftverk
  • Hydros eierandel: 95,2%
  • Installert effekt: 169 MW
  • Produksjon: 960 GWh/år*
  • Antall aggregater: 2 stk

* Hydros produksjonsandel

Suldal I er en del av Røldal/Suldal-utbyggingen, der kraften opprinnelig ble produsert for å skaffe energi til Hydros aluminiumsverk på Karmøy.

Kraften fra Suldal ble overført i egne linjer til Karmøy. Med opptil 1250 arbeidere i sving samtidig, ble vannkraftanleggene Suldal I, Røldal, Suldal II, Novle og Kvanndal bygd ut etter tur. Senere kom kraftstasjonene Svandalsflona og Middyr til.

Kraftverkene i Røldal/Suldal utbyggingen har et nedbørsfelt på 793 km² og en magasinkapasitet på 833 millioner m³.

Suldal I ble satt i drift i 1965 og produserer vannkraft ved hjelp av et vannfall på 300 meter fra Røldalsvannet ned til stasjonen, som har to Francisturbiner.

Suldal I og II er de kraftverkene som ligger lavest i området.


Oppdatert: 3. oktober 2016