Svandalsflona

Svandalsflona kraftstasjon
  • Hydros eierandel: 95,2%
  • Installert effekt: 20 MW
  • Produksjon: 37 GWh/år*
  • Antall aggregater: 1 stk
     
* Hydros produksjonsandel

Svandalsflona kraftverk ble satt i drift i 1977, og utnytter vannfall på 200 meter mellom reguleringsmagasinet Middyrvatnet og verket.

Svandalsflona Kraftverk er, i likhet med Middyr, Novle, Røldal, Suldal I og II og Kvanndal kraftverk en del av Røldal/Suldal utbyggingen. Kraften fra disse verkene ble opprinnelig brukt til Hydros aluminiumsproduksjon på Karmøy. 


Oppdatert: 3. oktober 2016