Frøystul

Frøystul kraftverk
  • Hydros eierandel: 100%
  • Installert effekt: 45 MW
  • Produksjon: 212 GWh/år*
  • Antall aggregater: 1 stk

Frøystul kraftverk er det øverste kraftverket av de fem som utgjør det som kalles Rjukanstrengen.

Dagens kraftverk ble satt i drift i 1995, mens det gamle verket på Frøystul produserte strøm helt fra 1926. Frøystul kraftverk utnytter et fall på 62 meter fra Møsvatn, Norges tredje største vannmagasin, og produserer strøm ved hjelp av en Francisturbin.


Oppdatert: 3. oktober 2016