Moflåt

Moflåt kraftstasjon
  • Hydros eierandel: 100%
  • Installert effekt: 32 MW
  • Produksjon: 175 GWh/år*
  • Antall aggregater: 1 stk

Moflåt er det fjerde kraftverket i Rjukanstrengen, og ble satt i drift i 1954.

Moflåt Kraftverk utnytter et fall på 46 meter i elva Måna som igjen kommer fra utløpet til Såheim kraftverk. På Moflåt produseres det strøm ved hjelp av én Francis-turbin.


Oppdatert: 3. oktober 2016