Karmøy Metallverk

Karmøy Metallverk sett fra lufta.
  • Antall medarbeidere: 422
  • Produksjonsstart: 1967
  • Produksjon: 190.000 tonn primæraluminium pr. år og 194.000 tonn støperiprodukter pr. år
  • Produkter/Spesialiteter: Primæraluminium, støperiprodukter, forskning og utvikling

På Karmøy driver Hydro ulike anlegg tilknyttet aluminiumens verdikjede. Her skjer både produksjon av primæraluminium, viderefordeling til ulike produkter og distribusjon av disse.

Den største enheten vår på Karmøy er anlegget for produksjon av primæraluminium, eller flytende aluminium. Anlegget er et av Europas største integrerte aluminiumsverk, og anleggets energibehov dekkes av vannkraftverkene våre i Røldal og Suldal.

Det finnes tre støperier i anlegget på Karmøy: et som lager pressbolter til produksjon av aluminiumprofiler, et trådstøperi som lager tråd til høyspentkabler og et båndstøperi som lager plater til valseverket. Vi har også et senter for forskning og utvikling ved anlegget, som har forbedring av produksjonsprosessen som hovedfokusområde.

Sertifiseringer

Miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2004
Kvalitetsstandarden ISO 9001:2008
Helse- og tryggeliksstandard OHSAS 18001:2007
Energiledelse ISO 50001:2011.


Oppdatert: 3. oktober 2016