Karmøy Valseverk

Store ruller med valsede aluminiumsplater på Karmøy Valseverk
  • Antall medarbeidere: 230 
  • Produksjonsstart: 1968 
  • Produksjon: 75.000 tonn valsede produkter pr. år 
  • Produkter/Spesialiteter: Valsede aluminiumsprodukter som ark, plater, bånd og spoler.

 

Karmøy Valseverk mottar flytende primæraluminium fra Karmøy Metallverk. Derfra støper de plater direkte gjennom en kontinuerlig prosess.

Valseverket på Karmøy startet opp i 1968, og har per i dag rundt 230  medarbeidere. Produktene fra Valseverkets aluminiumplater er valsede plater og bånd. Produktene leveres til kunde enten i form av store ruller (coils) eller som flate plater (sheet).

Oppdatert: 3. oktober 2016