Hydro Vigelands Brug AS

Vigelandsfoss kraftverk i elven Otra i Vennesla.
  • Antall medarbeidere: 5 
  • Produksjonsstart/oppstart: 1907 
  • Produksjon: 180 GWh pr. år 
  • Produkter/Spesialiteter: Vannkraft

Vigelandsfoss kraftverk ligger i elven Otra i Vennesla kommune. Kraftverket utnytter et vannfall på 19,5 meter i elven som er oppdemmet ved kraftstasjonen.

Kraftverket Vigelands Brug ligger vegg i vegg med Vigeland metallraffineri, som produserer aluminium med svært høy renhetsgrad. Kraftverket sørger dermed for at raffineriet har jevn tilgang på kraften som trengs i produksjonen.

Oppdatert: 3. oktober 2016