Skip to content

StatoilHydro kan beholde navnet ett år lenger

StatoilHydro og Hydro har blitt enige om at StatoilHydro kan bruke ett år lenger tid på å utvikle nytt navn og ny logo for det sammenslåtte selskapet.

I avtalen som lå til grunn for sammenslåingen av Hydros olje- og gassvirksomheter med Statoil fra 1. oktober i år, går det fram at det sammenslåtte selskapet skulle etablere et nytt navn og en ny logo våren 2008.

For å imøtekomme StatoilHydros ønske om mer tid har Hydro gitt sitt samtykke til at denne tidsplanen blir forlenget med ett år.

Recommended for you