Skip to content

Styremedlem kjøper aksjer

Heidi M. Petersen, medlem av Norsk Hydro ASAs styre, har 23. november 2007 kjøpt 6.000 aksjer i Hydro til 71,90 kroner per aksje.

Ny beholdning er 10.000 aksjer. Eventuelle nærstående parter er inkludert i transaksjonen og beholdningen.
 


Kontakt
Telefon
Mobil
Email
Investorkontakt
Stefan Solberg
+47 22539280
+47 91727528
Stefan.Solberg@hydro.com
Norsk Hydro ASA
Drammensveien 264
0240 Oslo
Norge
Telefon: +47 22 53 81 00
Faks: +47 22 53 27 25
www.hydro.com

Recommended for you