Skip to content

Til nytte også etter siste dråpe

Når den siste brusdråpen er fortært, er det ikke slutt - det er da det begynner! Sørg bare for at boksen kommer til gjenvinning, så kanskje den bidrar til å gjøre en bil både lettere og tryggere.

Bokser, vindusrammer og andre typer utrangert aluminium har i flere tiår samlet seg opp i stadig større avfallshauger. En reduksjon i avfallsmengden er en svært viktig oppgave for oss alle. Gjenvinning er et av svarene på problemet - og økt bruk av aluminium er et annet, noe som kanskje kommer som en overraskelse?

Siden omsmelting av aluminiumskrap bare krever fem prosent av den energien som er nødvendig for å produsere nytt metall, er aluminium en bærekraftig løsning på globale utfordringer.

Det miljøvennlige metallet

Aluminium er rett og slett en energibank. Det kan brukes om igjen i det uendelige uansett hvilken form det har, og det kan resirkuleres uten at det mister noen av egenskapene sine.

Hydro begynte med resirkulering og omsmelting av sitt eget aluminiumskrap for mange år siden, og kjøper stadig mer skrapmetall på det åpne markedet.

For å sikre at det omsmeltede metallet er av beste kvalitet, har vi utviklet og patentert en teknologi som skal fjerne urenheter fra skrapmetallet. Vi produserer og selger nå mer enn tre millioner tonn metall med primærkvalitet i året – der om lag 750.000 tonn består av omsmeltet metall.

Aluminium brukes i økende grad i biler, og opptil 70 prosent av materialet i dagens kjøretøyer kommer fra resirkulert metall. Hydro er en ledende leverandør av komponenter med lav vekt til bilindustrien, blant annet kollisjonsutstyr, varmevekslere, drivverk og karosserideler. Den lave vekten på aluminium reduserer drivstofforbruket, og dermed også utslippene. Kjøretøyer med lav vekt gir også mindre slitasje på veiene.

... som beskytter bilpassasjerene

Aluminium har glimrende støtabsorberende egenskaper som beskytter passasjerene. Den franske bilprodusenten Renault bruker årlig nærmere to millioner støtfangerskinner fra Hydro i en rekke forskjellige modeller.

Hydros "crash boxes", aluminiumblokker som installeres i bilens støtfanger og karosseri, absorberer energi ved kollisjoner og gir dermed mindre skade på kjøretøyets karosseri, på sjåføren og passasjerene.

Etter hvert som aluminium brukes mer i biler, blir større deler av hver enkelt bil resirkulert. I tillegg kan bilprodusentene forbedre kjøretøyets kvalitet, varighet og sikkerhet etter hvert som de behersker produksjonsprosessen med aluminium.

Så når du har drukket opp alt, må du huske å kaste boksen til gjenvinning. På denne måten kan både du og Hydro bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Sunn fornuft, ikke sant?

Recommended for you