Skip to content

Aksjesalg til primærinnsidere

Primærinnsidere i Norsk Hydro ASA har tegnet aksjer under en generell aksjeordning som tilbys ansatte i Norsk Hydro ASA hvert år. Som følge av den gode kursutviklingen på Hydro-aksjen i løpet av 2007 tilbys alle ansatte i Norge å kjøpe aksjer til en verdi av 20.000 kroner med 50 prosent rabatt. Tildelingen består av 266 aksjer hver til kurs 37,57 kroner.

Tildelingen vil skje i form av salg fra Hydros beholdning av egne aksjer og salget forventes gjennomført i begynnelsen av mai.

Følgende primærinnsidere har under ovenfor nevnte ordning tegnet aksjer:

- Konsernsjef Eivind Reiten,
tegnet 266 aksjer, ny beholdning er 80.722 aksjer.

- Konserndirektør John Ove Ottestad,
tegnet 266 aksjer, ny beholdning er 61.707 aksjer.

- Konserndirektør Torstein Dale Sjøtveit,
tegnet 266 aksjer, ny beholdning er 20.378 aksjer.

- Konserndirektør Svein Richard Brandtzæg,
tegnet 266 aksjer, ny beholdning er 22.117 aksjer.

- Konserndirektør Jørgen C. Arentz Rostrup,
tegnet 266 aksjer, ny beholdning er 1.662 aksjer.

- Konserndirektør Tom Røtjer,
tegnet 266 aksjer, ny beholdning er 8.532 aksjer.

- Konserndirektør Odd Ivar Biller,
tegnet 266 aksjer, ny beholdning er 13.872 aksjer.

- Konserndirektør Anne Harris,
tegnet 266 aksjer, ny beholdning er 6.402 aksjer.

- Direksjonssekretær Hans Martin Heikvam,
tegnet 266 aksjer, ny beholdning er 517 aksjer.

- Representant for ansatte i styret Billy Fredagsvik,
tegnet 266 aksjer, ny beholdning er 592 aksjer.

- Representant for ansatte i styret Jørn B. Lilleby,
tegnet 266 aksjer, ny beholdning er 767 aksjer.

- Representant for ansatte i styret Sten Roar Martinsen, tegnet 266 aksjer, ny beholdning er 402 aksjer.

Eventuelle nærstående parter er inkludert.

Pressekontakt
Kontakt     Inger Sethov
Telefon     +47 22532036
Mobil       +47 95022359
Email       Inger.Sethov@hydro.com

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you