Skip to content

Grønt lys for mer Tyin-kraft

Hydro fikk fredag grønt lys fra Olje- og energidepartementet til å øke produksjonen fra Tyin kraftverk med 74 GWh. Hydro ønsker å utnytte vann fra Holsbruvatn i Tyinvassdraget for å øke produksjonen i Tyin kraftverk i Årdal kommune.


Produksjonsøkningen tilsvarer et gjennomsnittlig forbruk i 3.700 norske husstander.

– Dette er en gledelig nyhet og et godt eksempel på de muligheter som ligger i å utnytte vannkraftressurser i utbygde områder enda bedre, sier konserndirektør Jørgen C. Arentz Rostrup, leder for Hydros energivirksomhet.

Planene om å utnytte vann fra Holsbruvatn til kraftproduksjon i Tyin kraftverk er ett av flere prosjekter i Hydros program for å få mer kapasitet ut av eksisterende anlegg og regulerte vassdrag. I hovedsak er planene knyttet til anlegg i Sogn og Røldal/Suldal.

Del av større plan

– En utbygging i Holsbru vil være et lite, men viktig steg i retning av å nå Hydros mål om å øke vår kraftproduksjon med 0,5-1 TWh. Dette skal vi gjøre dels ved å bygge nye kraft- og pumpestasjoner, dels ved å øke takten i utskifting av løpehjul og tilhørende utstyr som gir høyere virkningsgrad, sier Rostrup.

Hydro fikk i 2001 innvilget konsesjon for å bygge nye Tyin kraftverk. Dette prosjektet ble igangsatt og fullført i 2004, og Tyin er i dag Hydros mest moderne vannkraftverk.

Ved å utnytte nedslagsfeltet for gamle Tyin kraftverk enda bedre, og ved hjelp av nye overføringer, så Hydro at kraftproduksjonen kunne økes ut fra samme vannressurser. Med en utbygging av Holsbru vil den totale vannkraftproduksjonen fra Tyin kraftverk være i overkant av 1,6 TWh.

Vekt på fornybar energi

– Prosjektet vil gi tilgang på ny produksjon og er et viktig bidrag til regjeringens satsing på mer fornybar energi. Samtidig er dette prosjektet et godt eksempel på mulighetene til å få mer produksjon i et område som tidligere er bygd ut, uttaler olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i en pressemelding.

– Det er bra at myndighetene på denne måten bidrar til å utløse potensialet for mer effektiv utnyttelse av norsk fornybar vannkraft, sier Rostrup.

Recommended for you