Skip to content

Hovedleverandør til SafeRoad Group

Hydro Aluminium Profiler har signert en samarbeidsavtale med SafeRoad Group, en av Europas ledende leverandører av produkter og systemer til trafikksikring. Den langsiktige avtalen gjør Hydro til hovedleverandør av aluminiumprofiler til trafikkskilt og utstyr til trafikksikring.

Hydro Aluminium Profiler har i flere år levert aluminiumprofiler til mange av SafeRoad-gruppens enheter, og med den nye avtalen utvikler Hydro samarbeidet både teknisk og volummessig.

Avtalen går over fem år og innebærer et volum på 4.000 tonn profiler.

Hydro fikk oppdraget i sterk konkurranse med andre leverandører fra Skandinavia og Europa.

Stor betydning for at valget falt på Hydro var en avveining mellom blant annet felles visjoner om langsiktig samarbeid, kombinert med kvalitet, pris og teknisk service med produktutvikling og forbedringer.

Langsiktige relasjoner

– Vi er stolte over oppdraget fra SafeRoad Group. Det innebærer en intensivering og videreutvikling av vårt samarbeid, sier Ivar Hoff, salgssjef Hydro Aluminium Profiler.

– Avtalen ligger helt på linje med våre ambisjoner om å bygge langsiktige og strategiske relasjoner med våre kunder, legger han til.

– Vi ser fram til et aktivt samarbeid med rom for utvikling og forbedring av såvel produkter som logistikkløsninger for til sammen å danne en konkurransedyktig allianse, sier Bjørn Undli, innkjøpsdirektør hos SafeRoad Group.

Avtalen mellom SafeRoad og Hydro Aluminium Profiler ble formelt undertegnet 15. oktober i Oslo.

Kort om SafeRoad Group

  • SafeRoad Group ble dannet våren 2007 ved sammenslåing av Euroskilt-konsernet og Ørsta-gruppen. SafeRoad har i dag om lag 1.500 ansatte fordelt på 40 enheter i 11 land. SafeRoad leverer skilt- og trafikktekniske produkter og produkter til veimerking og berg- og tunnelsikring. Gjennom Ørsta Marina Systems er SafeRoad også en ledende leverandør av marina-anlegg.

Kort om Hydro Aluminium Profiler

  • Hydro Aluminium Profiler (HAP) er en ledende leverandører av ekstruderte, bearbeidede og overflatebehandlede aluminiumprofiler til markeder i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. HAP har 750 ansatte i ni enheter i fem land.

Recommended for you