Skip to content

Hydros styreleder: Ingen uklarhet om styrets tillit til Reiten

Hydros styreleder Terje Vareberg uttrykker forundring over at det i enkelte medier har blitt reist spørsmål om hans holdning til den tillit Eivind Reiten har som konsernsjef.

– Jeg er forundret over at det i visse medier oppfattes slik at jeg på noen måte har vært uklar på dette området, sier Vareberg.

– Jeg har gjentatte ganger uttrykt styrets fulle støtte til Reiten og har gjort det meget klart at styret ikke har diskutert dette spørsmålet, fordi faktagrunnlaget i den såkalte Libya-saken gjør at dette ikke er en problemstilling.

– Men om noen fortsatt skulle være i tvil om holdningen til et samlet Hydro-styre i denne saken, så har Eivind Reiten selvsagt vår fulle tillit, fastslår Vareberg.

Recommended for you