Skip to content

Investerer 115 millioner kroner i mer tysk resirkulering av aluminium

Hydro tar sikte på å investere om lag 115 millioner kroner (14,3 millioner euro) i et nytt omsmelteanlegg med kapasitet til å resirkulere 50.000 tonn aluminium årlig i Neuss i Tyskland.

Det nye anlegget med to kammer vil bli en del av et nytt resirkuleringssenter ved Alunorf i Neuss, et samarbeidsselskap som eies av Hydro og Novelis.

Alunorf har søkt tyske myndigheter om tillatelse til å bygge og drive det nye anlegget i tilknytning til det eksisterende valseverket og omsmelteanlegget – verdens største i sitt slag.

Under forutsetning av at det blir gitt byggetillatelse, vil anleggsarbeidene kunne starte i sommer. I så fall vil produksjonen kunne starte i 2010. Hydro planlegger å smelte om både brukt aluminiumsskrap og prosesskrap fra kunder såvel som fra egne anlegg.

– Takket være lettmetallets mange gode egenskaper opplever vi at etterspørselen etter aluminium stadig øker. Allerede i dag er mesteparten av aluminiumproduktene i Europa framstilt med utgangspunkt i resirkulert metall. Ved å øke kapasiteten ytterligere, åpner vi opp for at enda mer metall vil kunne gjenoppstå med behov for bare fem prosent av energien som skal til for å produsere lettmetallet den første gangen, sier Oliver Bell, som leder Hydros virksomhet innenfor valsede produkter.

I 2007 åpnet Hydro et omsmelteanlegg ved selskapets anlegg for produksjon av primæraluminium i Neuss, vegg i vegg med Alunorf. I tillegg er et tilsvarende anlegg under bygging ved selskapets valseverk i Hamburg.

– Det nye senteret for resirkulering ved Alunorf vil styrke ytterligere styrke dette store anleggets posisjon og forbedre den samlede konkurransekraften til våre hel- og deleide virksomheter i Neuss og Grevenbroich,” understreker Bell.

Til sammen vil omsmelteverkene ha en årlig kapasitet på 150.000 tonn aluminium. Samarbeidspartnernes samlede investeringer vil bli om lag 290 millioner kroner (36 millioner euro). Anlegget vil benytte den beste teknologien som er tilgjengelig, også med tanke på miljø.

  • Novelis, et ledende selskap innenfor valset aluminium, er datterselskap av det India-baserte Hindalco Industries Ltd., som er en del av den verdensomspennende selskapsgruppen Aditya Birla Group.

Recommended for you