Skip to content

Konserndirektør Anne Harris kjøper aksjer

Konserndirektør Anne Harris i Norsk Hydro ASA, har 24. oktober 2008 kjøpt 7.500 aksjer i Hydro til kroner 24,32 per aksje. Ny beholdning er 13.902 aksjer.

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you