Skip to content

Konsernsjef kjøper aksjer

Konsernsjef Eivind Reiten i Norsk Hydro ASA har 13. august 2008 kjøpt 7.000 aksjer i Hydro til 58,20 kroner per aksje. Ny beholdning er 86.972 aksjer.

Kontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you