Skip to content

Salg av aksjer til ansatte

Ansatte i Norsk Hydro ASA har kjøpt aksjer under en generell aksjeordning som tilbys ansatte i Norsk Hydro ASA hvert år.

Som følge av den gode kursutviklingen på Hydro-aksjen i løpet av 2007 tilbys alle ansatte i Norge å kjøpe aksjer til en verdi av 20.000 kroner med 50 prosent rabatt. 84 prosent av de ansatte som er omfattet av ordningen har tegnet seg for, og fått tildelt 266 aksjer hver til kurs 37,57 kroner. Totalt antall tildelte aksjer er 1.364.846. Primærinnsiderenes kjøp av aksjer under dette tilbudet ble annonsert 16. april 2008. Vilkårene er fastsatt i tråd med forutsetningene i Hydros aksjekjøpsordning for ansatte i Norge hvor kravet for å oppnå 50 prosent rabatt er at avkastningen på Hydro aksjen inkludert utbytte, må være minst 12 prosent.

Norsk Hydro ASA eier etter denne transaksjonen 37.287.724 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 1.210.669.225.

Pressekontakt
Kontakt       Halvor Molland
Telefon      +47 22532421
Mobil         +47 92979797
Email         Halvor.Molland@hydro.com

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you